No. 560/2, Godage Mawatha,, Anuradhapura, Sri Lanka